سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

رطب استان کرمان از ارقام رطب بسیار مرغوب کشور بشمار می آید که به دلیل میزان رطوبت بالا و جلوگیری از ضایعات آن بلافاصله بعد از برداشت بایستی آنها را در سردخانه و تحت شرایط دمای پایین نگهداری کرد. یکی از روش ها ی دیگر جلوگیری از ضایعات ارقام رطب، کاهش میزان رطوبت این میوه است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .در این طرح روش ه ا ی مختلف کاهش رطوبت که شامل سنتی با نور آفتاب، اصلاح شده سنتی با نور آفتاب، خشک کردن با فشار پایین ( ۱۴۰ میلی متر جیوه) و دمای کاهش یافته (در سه دمای مختلف ۵۰- و ۲۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد ) وخشک کردن در خشک کنهای کابینت ی مورد بحث و بررسی قرارخواهدگرفت. پس از برداشت محصول و بعد از اتمام عملیات کاهش رطوبت ، آزمونهای شیمیایی (میزان رطوبت، درصد کل مواد جامدمحلول، درصدقندهای احیاکننده، pH و اسیدیته) و میکروبی (شمارش کلی میکروارگانیزم ها، شمارش کپک و مخمر) روی نمونه ها صورت گرفت. برای معرفی بهترین روش از بعد اقتصادی، تجزیه و تحلیل کلیه نمونه ها از بعد منفعت به هزینه برای هر روش و هر رقم انجام خواهد شد و روشی که نسبت منفعت به هزینه آن بیشترین مقدار باشد از لحاظ اقتصادی معرفی می گردد.تعیین بهترین روش تیمار رطب ها پس از برداشت جهت حفظ کیفیت نهائی محصول، ارزش افزوده رطب را بالا خواهد برد.