سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی – بهره بردار، فوق لیسانس، شرکت مدیریت تولید برق تولید فارس، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، شیراز، ایران
زهرا اسدزاده – دانشجو، فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، بخش مهندسی شیمی، فارس، ایران
الهام عامری یزدی – استادیار، دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، بخش مهندسی شیمی، شهرضا، ایران
احسان بیگی – دانشجو، فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان، شهرضا، ایران

چکیده:

باتوجه به مزایای استفاده از گاز طبیعی بجای مازوت در نیروگاه های حرارتی، امروزه در اکثر نیروگاه های حرارتی برای تولیدبخارآب و در نتیجه تولید انرژی الکتریسته از گاز طبیعی و یا گاز شهری استفاده می شود. اما احتراق گاز طبیعی با هوا منجر به تولید آلایندهای CO ، CO۲ و NO میگردد که برای محیط زیست و انسانها در غلظتهای بالا خطرناک و حتی کشنده میباشند. افزایشبخارآب می تواند در کاهش آلایندها حاصل از احتراق گاز طبیعی نقش مهمی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر افزایش بخارآب براحتراق گاز طبیعی از دیدگاه ترمودینامیک و حداقل انرژی آزاد گیبس سیستم در شرایط مختلف عملیاتی بررسی میگردد. نتایجنشان می دهد افزایش نسبت هوا به گاز طبیعی از ۱ به ۲ باعث کاهش مقادیر CO تولیدی می گردد. همچنین افزایش بخارآب باعث کاهش هر سه آلاینده CO ، CO۲ و NO می شود