سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجید هاشمیان – دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدمهدی جباری – دانشگاه یاسوج

چکیده:

آلودگی صوتی موجوددرمحیط کاراثار مخرب و جبران ناپذیری برسلامت روح و جسم انسان دارد از این رو شناخت عوامل ایجاد این الودگی درمراکز صنعتی امری اجتناب ناپذیر است دلایل عمده تولید صدا رامیتوان به ارتعاشات مکانیکی اجسام جامد و یا اغتشاشات کنترل نشده درسیالات دستهبندی نمود دراین میان یکی ازدلایل تولید صدا که به جریان سیال مربوط می شود تغییر ناگهانی فشار درمسیر سیال است بطور مثال میتوان به تغییر شرایط ناگهانی جریان درشیرهای فشارشکن کمپرسورها و مسیرهای تخلیه سیال به اتمسفر اشاره کرد دراین مقاله برای کاهش سروصدا درمسیرهای تخلیه سیال به اتمسفراستفاده ازسایلنسرهای ونت درخروجی معرفی میشود درطراحی سایلنسرها کنترل پارامترهای جریان به روش عددی انجام شده و با استفاده ازنتایج حاصل و به کمک روابط حاکم برصوت بهینه سازی سایلنسربرای رسیدن به سطح قابل قبول صدا دربازه فرکانسی مطلوب موردنظر قرارگرفته است.