سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه مهنی روش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
فضل اله سلطانی – استادیار گروه مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت دفن علمی پسماند و همچنین جلوگیری از آلودگی خاک و سفره آب زیرزمینی،ضروری است که در رابطه با نشست بستر و پوشش محل دفن علمی مطالعاتی صورت گیرد.با توجه به فشردگی تدریجی پسماند و افزایش جرم حجمی آن و از طرفی وزن سربار ناشی پوشش،مشاهده می گردد که در طول زمان،لایه های عایق بندی و زهکشی مستقر در کف محل دفن دچار تغییر شکل و نشست میگردند.این پدیده منجر به تغییردر رفتار هیدرولیکی این مصالح می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نشست های بوجود آمده در پوشش و کف محل دفن به بحث نفوذپذیری لایه های مستقر در این مکانها پرداخته میشود.نتایج این تحقیق نشان دهنده این نکته می باشد که تغییر شکل ونشست منجر به افزایش پدیده نفوذپذیری و عدم زهکشی مناسب در کف و پوشش محل دفن میگردد.با توجه به موضوعات فوق توصیه میگردد که سیستم های عایق بندی و زهکشی به صورت انعطاف پذیر در کف و پوشش محل دفن طراحی گردند.با توجه به این پیشنهاد،آلودگی سفره آب زیرزمینی در محل های دفن پسماند به حداقل ممکن خواهد رسید