سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رزیتا زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

گنبد نمکی منگرک با مختصات نقطه مرکزی ″ ۱۰ ۲۴دقیقه و ۵۲درجه طول شرقی و ۱۳دقیقه و ۴۵دقیقه و ۲۸درجه عرض شمالی در جنوب غربی ایران، در استان فارس، در ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و ۱۴ کیلومتری جنوبغربی شهر فیروزآباد واقع شده است.این گنبد یکی از ۲۰۰ گنبد نمکی موجود در زون ساختاری زاگرس چین خورده است که متعلق به سری هرمز با سن پروتوزوییک پسین – کامبرین پیشین میباشد. راه دسترسی به این گنبد از مسیر جاده فیروز آباد – فراشبند امکان پذیرمی باشد.با توجه به شناسایی ذخایر ارزشمند و شناخته شده ایی از کانی های فلزی(اورانیوم، آهن،عناصرنادرخاکی)وغیرفلزی(نمک، گوگرد، پتاس، ید)در گنبدهای نمکی، هدف از این پژوهش مطالعه کانی شناسی و رفتار ژئوشیمیایی کانی های موجود به استثنای کانی هالیت در گنبد نمکیمنگرک به منظور شناسایی پتانسیل کانی های موجود در آن می باشد.بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای، عملیات صحرایی شامل: بازدید ازمنطقه و نمونه برداری به طریق سیستماتیک، از یال جنوبی گنبد انجام گرفت. پس از بررسی مقاطع نازک، ۶ نمونه جهت انجام آنالیزهای XRF XRD به آزمایشگاه کانساران بینالود تهران فرستاده شد. براساس نتایج حاصل از آنالیز XRD نمونه ها، کانی های: انیدریت، دولومیت، کلسیت، کوارتز، ژیپس، آلبیت و ارتوکلاز به عنوان کانی های اصلی و کانی های : بازانیت، کلریت و هماتیت، به عنوان کانی فرعی و کانی های: سیلوبت و مسکوویت،به صورت کانی های جزیی حضور دارند