سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس مسلمی مهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
علی احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه زمین شن
علی اصغر مریدی فریمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه زمین شن

چکیده:

مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که سنگ های پریدوتیتی منطقه نهبندان واقع بر روی گسل نه شرقی، و همچنین سنگ های گابرویی منطقه نصرت آباد که در زون برشی نصرت آباد- کهورک قرار گرفته اند، در اثر عملکرد محلول های آبدار غنی از CO2 و CaO به لیستونیت تبدیل شده اند. لیستونیت های حاصله به دلیل اختلاف نوع سنگ مادر، متفاوت می باشند. به طوری که لیستونیت های منطقه نه سیلیسی- کربناته و از نوع منیزیتی و لیستونیت های منطقه نصرت آباد کربناته و از نوع دولومیتی می باشند. در مقام مقایسه، لیستونیت های نه نسبت به لیستونیت های نصرت آباد از MgO و SiO2 بیشتری برخوردار هستند که مقدار بالای MgO، فراوانی این اکسید در سنگ مادر و مقدار بالای SiO2 به دلیل اسیدی بودن محیط در مراحل آخر لیستونیت زایی مربوط می باشد. تفاوت های بین لیستونیت های دو منطقه با تفاوت ترکیب سنگ مادرهایشان به خوبی تطابق دارد که بیانگر تفاوت رفتار عناصر و سازگاری یا ناسازگاری عناصر کم مقدار در حین تشکیل سنگ مادر لیستونی تها می باشد.