سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا توکلی – دانشجوی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ییان – دکتری پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
محمد علی مکی زاده – دکتری پترولوژی، استادیار دانشگاه اصفهان
بتول تقی پور – دکتری پترولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

ذخیره کائولن مورد مطالعه در ۳۹ کیلومتری شمالغرب نایین ( ۱۸۰ کیلومتری شهرستان اصفهان) واقع شدهاست. شواهد صحرایی و بررسیهای آزمایشگاهی نشان میدهد که این کانسار در ارتباط با دگرسانی واحدهای ولکانیکی و ساب ولکانیکی ائوسن میباشند. این ذخیره، محصول دگرسانی واحد داسیت ایگنمبرایت است. مطالعات زمینشناسی نشان میدهد که در توسعه و تکوین این ذخیره دو تیپ فرآیند هیپوژن و سوپرژن مؤثر بودهاست. الگوی توزیع REE ها نشان میدهد که درجه تفریق LREE ها نسبت به HREE ها در کائولن سوپرژن بیشتر از کائولنهای هیپوژن است. علی رغم این، یافته های زمینشناسی نشان میدهد که عملکرد فرآیندهای کائولینیتی شدن بر روی سنگ میزبان با تهی شدگی شدید Eu و Gd و غنی شدگی U و Nb ،Th ،Ta ،Zr همراه بوده است.