سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا توکلی – دانشجوی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
نفیسه تمیزی – دانشجوی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رضوان مهوری – دانشجوی دکتری پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مرتضی شریفی – دکتری پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۸ کیلومتری شمال روستای علی آباد ( ۱۶۳ کیلومتری شهرستان اصفهان، ۲۳ کیلومتری شهرستان نایین) قرار دارد. این منطقه در تقسیمات زمینشناسی ایران در نوار ولکانوپلوتونیک ارومیه- دختر قرار گرفته است. کانسار بنتونیت مورد نظر به شکل تودهای و محصول دگرسانی پرلیت میباشد. نتایج مطالعات XRD نشان دهنده حضور کانیهای مونت موریلونیت، آلبیت، کلینوپتیلولیت، کوارتز، موسکوویت، آنورتیت، میکروکلین و کلینوکلر است. بر اساس بررسیهای انجام شده پرلیت در اثر دگرسانی دوتریک به بنتونیت تبدیل شده و دارای ترکیب اسیدی تا حدواسط میباشد. بر اساس دادههای ژئوشیمی سری ماگمایی سنگ مادر بنتونیت ها ساب آلکالن (کالکو آلکالن) میباشد.