سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس عسگری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
امیرمحمد جمالی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
نبی توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

ذخیره سرب و روی غیور در شمال باختر تیران – اصفهان در کمربند فلززایی ملایر اصفهان واقع شده است جهت بررسی کانی شناسی و پاراژنز این ذخیره تعداد ۴۲ نمونه در مطالعات صحرایی برداشت شد و از آنها تعداد ۲۵ مقطع نازک و ۱۷ مقطع صیقلی تهیه شده است برپایه شواهد صحرایی و مطالعات میکروسکوپی ارتباط مستقیمی بین سنگ دربرگیرنده این ذخیره و توده معدنی مشاهده می شود و در ماده معدنی لامیناسیون که از شاخصه های کانسارهای سرب و روی می باشد دیده می شود بررسی های میکروسکوپی انجام شده برروی مقاطع صیقلی و نازک بیانگر آن است که سروزیت و انگلزیت کانی های اصلی و اسفالریت هماتیت و گوئتیت از کانی های فرعی این ذخیره می باشد