سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم سادات میرانوری – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، شرکت مقصود کاوان شرق (مجتمع کارخانجا
محمدرضا اشراقی – مدیریت شرکت مقصود کاوان شرق (مجتمع کارخانجات مقصود)
خسرو ابراهیمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آیلا حضرت حسینی – دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه فردوسی، شرکت مقصود کاوان شرق

چکیده:

از مهمترین کاربردهای کائولن، کاربرد آن به عنوان ماده ی اولیه در صنایع چینی و سرامیک است. در این تحقیق چهار کائولن OKA)آلمانBZایتالیاKFL و کائولن کوشک نصرت از ایران ) در مجتمع مقصود بررسی شده و توسط روشهای مختلفXRF)برای ترکیب شیمیاییXRDبرای ترکیب کانی شناسی و تست های صنعتی برای پی بردن به خصوصیات تکنولوژیکی ) آنالیز شد. مهمترین تست های صنعتیسیالیت، ، MOR ، انجام شده در صنایع چینی و سرامیک عبارتند از: رنگ پخت، انقباض پخت، جذب آبMOR سیالیت، میزان شکل پذیری، پلاستیسیته و مقاومت که این مساله تابع ترکیب شیمیایی و کانی شناسیکائولن است و این دو عامل روی خصوصیات صنعتی کائولن تاثیر گذاشته و در کاربرد کائولن در صنعت هردو عامل بایستی مد نظر قرار گیرد. پس از بررسیهای انجام شده کائولنOKA به علت رنگ پخت مناسب، پلاستیسیته بالا، مقاومت بالا، جذب آب کم، سیالیت و انقباض پخت مناسب، به عنوان یک کائولن مناسب برای تولید چینی مرغوب شناخته شد.