سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نواب خدایی – پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده اکتشاف و تولید – واحد پژوهش زمین شناسی نفت
حسین علینقیان –

چکیده:

بخش مخزنی سازند کنگان با ضخامتی معادل ۱۱۱ متر شامل یک توالی کربناته – تبخیری است که به عنوان بخشی از بزرگترین مخزن کربناته در میدان پارس جنوبی در خلیج فارس محسوب میشود. با استفاده از تغییرات عناصر اصلی major elementعناصر فرعیminor element وایزوتوپهای پایدار توانسته کانی شناسی اولیه و روند فرآیند های دیاژنتیکی راتعیین کرد. بررسی عناصر اصلی و فرعی و ایزوتوپهای اکسیزن و کربن نمونههای آهکی سازند کنگان گویای آن است که این نهشتهها در یک آب و هوای حارهای و در محیط عمق کم تشکیل شدهاند و کانیشناسی اولیه آن آراگونیت بوده که تحت تاثیر دیاژنز متائوریک در یک سیستم بسته دیاژنتیکی قرار گرفته است