سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند ایران

چکیده:

سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی ترشیری دوکوهه (شرق خوسف) به صورت دو گنبد چسبیده به هم، متافلیش های اواخر کرتاسه و پالئوسن را قطع نموده و بر روی سنگ های آذرآواری اوایل سنوزوئیک قرار گرفته اند. ترکیب این سنگ ها آندزیت داسیتی و داسیت بوده و مهم ترین متشکله های آن پلاژیوکلاز، هورنبلند سبز، بیوتیت، مگنتیت و آپاتیت می باشند. شایان ذکر است که انکلاوهای متنوعی از نوع اتولیت (دارای بافت های پورفیریک و یا گرونولار) و یا زینولیت (اسلیتی- فیلیتی، بیوتیت هورنفلسی و آمفیبولیتی) در آنها یافت می شود. آثار دگرگونی های دما جنبشی و همبری در زینولیت های آمفیبولیتی و دگرسانی های نوع آرژیلیک، سریسیتی و کربناتی در سنگ میزبان و انکلاوهای اتولیتی مشاهده می شود که ممکن است از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد.