سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رشیدی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
احمد بهلگردی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

تنوع سنگ شناسی مجموعه آتشفشانی هزار راین، شامل سنگهای آتشفشانی (گدازه و نهشته های آذر آواری) و سنگهای رسوبی است. گدازه های مورد مطالعه از دیدگاه صحرایی شامل انواع حدواسط تا بازی (آندزی بازالت، بازالت آندزیتی و بازالت)، نهشته های آذراواری شامل انواع برش های آتشفشانی و ماسه سنگ آتشفشانی و سنگهای رسوبی شامل انواع آهک- ماسه سنگ هستند. محصولات دگرسانی موجود در منطقه مورد مطالعه، بیشتر در امتداد ساختارهای تکتونیکی واقع شده اند و ارتباطی به دگرسانی رخساره های مرکزی آتشفشان ندارند. گدازه های موجود اغلب دارای بافت های پورفیری، پویکلیتیک می باشند که در زمینه دارای بافت های اینترگرانولار و تراکیتی هستند. برخی درشت بلورهای پلاژیوکلاز موجود در گدازه های مجموعه هزار، دارای بافت های غیر تعادلی مانندی بافت غربالی- تحلیل یافتگی و گاهی منطقه بندی هستند. در این ارتباط به نظر می رسد کاهش فشار بیشترین نقش را در تشکیل بافت های مذکور در مجموعه ی هزار ایفا کرده است. سنگ های آهکی در منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر دیاژنز، تبلور مجدد یافته اند. این آهک ها هیچ گونه آثار فسیلی نشان نمی دهند.