سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، دانشکده علوم ، بخش زمین شناسی
مهرداد کریمی –
کمال نوری –

چکیده:

کانسار آهن گل گهر در ۵۵ کیلومتری جنوب غرب سیرجان و شامل ۶ آنومالی بوده که آنومالی شماره ۴ با حجم ذخیره حدود ۸۸ میلیون تن به عنوان یکی از ۶ آنومالی شناخته شده در معدن سنگ آهن گل گهر معرفی شده است. این مجموعه در لبه شمالی زون سنندج – سیرجان و لبه فروافتاده نمک زارکفه خیرآباد که خود در حد فاصل زون سنندج – سیرجان و کمربند آتشفسانی ارومیه – دختر بوجود آمده ، قرار گرفته است. منطقه مورد پژوهش عموماً ازآبرفت های عهد حاضر پوشیده شده است و ارتفاعات محدودی که رخنمون دارند شامل سنگ های دگرگونی پالئوزوئیک در جنوب و جنوب غرب معدن و سنگ های رسوبی مزوزوئیک و سنوزوئیک در شرق معدن می باشد. ناحیه گل گهر در نزدیکی محدوده برخورد گسل های ده بین و ده شیر و در کنار گسل تراست اصلی زاگرس قرار دارد. نعمتی ( ۱۳۷۶ ) چهار زون گسلی ۱- چاه تلخ- چاه دراز ۲- گل گهر- خیرآباد ۳- بی بی مکو ۴- چاه بره ، شناسائیو گزارش نموده است. سنگهای در برگیرنده آنومالی شماره ۴ شامل واحدهای دگرگونی و متشکل از آمفیبولیت، میکاشیست، کلریت شیست و … می باشد.به طور کلی در ارتباط با کانی شناسی کانسنگ آنومالی شماره ۴ می توان گفت که کانی های سولفیدی شامل پیریت ، یروتیت ، کلکوپیریت و کانیهای غیرسولفیدی شامل مگنتیت ، هماتیت و اکسید ها و هیدروکسید های آهن می باشد. بر اساس تحقیق حاضر کانی های مگنتیت ، پیریت و کلکوپیریت کانی اولیه محسوب می شوند و هماتیت کانی ثانویه سنگ آهن است