سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کربلائی فرجی – کارشناس ارشد عمران،مهندسین مشاور فراز آب،طرح گلفرج جلفا
حامد شاه محمدی – کارشناس ارشد عمران،مهندسین مشاور فراز آب،طرح گلفرج جلفا
مرتضی محمود پور – کارشناس ارشد عمران،مهندسین مشاور فراز آب،طرح گلفرج جلفا

چکیده:

اراضی مستعد کشاورزی شمال اذربایجان شرقی که درمجاورت رودخانه ارس قرار دارد باعث بوجود آمدن شبکه های ابیاری و زهکشی مانند طرح گلفرج جلفا دراین منطقه شده است طول کانال اصلی انتقال آب احداث شده ۱۷ کیلومتر بوده که بصورت رویه بتنی می باشد دراین پروژ] خاک بستر مورد استفاده جهت اجرای بدنه مقاطع کانال لاینینگ از نظر نفوذپذیریدرصد سولفات موجود خاک درقسمت های خاکریزی و خاکبرداری واگرایی و تورم درطول مسیر کانال آزمایش گردید و با توجه به نتایج آزمایش درصورت مواجهه با خاکهای مساله دار تمهیدات خاصی از جمله اجرای فیلتر استفاده از ژئوممبران و ژئوتکستایل و اجرای بتن متخلخل درزیرلاینینگ اتخاذ می گردید دراین تحقیق ضمن ارایه نتایج آزمایشات و راهکارهای استفاده شده درخاکهای مساله دار به معرفی مقطع استفاده شده جهت جلوگیری از نفوذ آب به زیرلاینینگ با اجرای Cut off درکناره های کانال پرداخته می شود.