سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مردانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
عزت اله فرشاد فر – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
لیا شوشتری – عضو هیت علمی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانش

چکیده:

تکنیک کشت بافت امکان خوبی را برای برطرف کردن سد رقابت بین گونه ایی، ورود ژن غیر جنسی و برطرف کرن خواب فراهم می کند. همچنین گزینش سریع واریته های جدید را انجام می دهد و نیز می تواند واریته هایی را از میان تنوع سوماکلونال و گامتوکلونال ایجاد کند از این واریته می توان در برنامه های اصلاحی استفاده زیادی کرد. آزمایشی به منظور بررسی واکنش ۲۰ لاین خالص گندم نان به کالزایی در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه اجرا گردید. در این بررسی جنین های ۲٫۴- کشت شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب D با دو سطح هورمون MS بالغ را از بذر جدا کرده در محیط کشت طرح کاملا تصادفی و در ۳ تکرار و ۱۰ نمونه در هر پتری انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که از نظر ۶ و ۷ بود و ضعیف ترین ژنوتیپ ، واکنش به کشت بافت و صفات ارزیابی شده در شرایط این آزمایش بهترین ژنوتیپ ها شماره ۵ ۱۳ و ۱۸ بود. ،۱۲ ، ها شماره ۱۱