سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الناز سعیدعصر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
ورهرام رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
احمد رزبان حقیقی –

چکیده:

منابع ژنتیکی یکی از پرارزشترین و حیاتی ترین منابع طبیعی می باشد و ازجمله عوامل موثر درانتخاب روشهای اصلاحی ساختارسیتوژنتیکی است بنابراین دراین پژوهش یک جمعیت ازگونه dasycarpa متعلق به جنسvicia ازتیره papiliniaceae مورد بررسی کاریولوژیکی به روش اسکواش قرارگرفت به این منظور ازپیش تیمارکلشی سین ۰/۰۵ درصد فیکساسیون فارمر و محلول هیدرولیز اسید کلریک ۱نرمال و رنگ استواورسئین ۲درصد جهت مطالعه مرحله متافاز میتوز استفاده شد نتایج عدد کروموزومی پایه x=7 و سطح پلوئیدی دیپلوئید ۱۴ x =2 n 2 و فرمول کاریوتیپی ۷sm را نشان داد همچنین وجود یک جفت کروموزوم ساتلایت دار شناسایی شد و تقارن کاریوپیتی با روش جدول دوطرفه استیبنز و TF% نامتقارن بودن کاریوتیپ را تایید کرد.