سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امان محمد شکری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی دانشگاه ص
سیامک حسین نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عادل علیپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخایب مواد ف
بیت اله اقبالی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

یک ذوب از فولاد هادفیلد نوع ASTM-A128: Grade B-4 در کوره القایی تهیه و در -Y بلوک ها ی ماسه کرومیتی ریخته گری شد. عملیات همگن سازی به مدت ٢۴ ساعت در دمای ۱۲۰۰ºC انجام و نمونه ها در آب کوئنچ شدند. پرس گرم قالب باز بر روی یک نمونه گوه ای به ابعاد ۱۰ ×۲۵×۵۰ mm از دمای ۱۰۵۰ºC شروع و تا حداکثر میزان قابل حصول در پرس هیدرولیک استفاده شده (تا کرنش ۰/۷۷)ادامه یافت و بلافاصله در آب کوئنچ گردید. از میکروسکوپ نوری جهت بررسی ریزساختار در مقاطع مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که ساختار تغییر شکل یافته غیریکنواخت می باشد. بخشی از این غیریکنواختی در اثرتماس فولاد گرم با جداره سرد قالب بوده و سبب می شود که میزان تغییر شکل در مناطق سرد شده سطحی کمتر از مناطق گرم درونی باشد. نواحی سطحی مزبور چگالی بالایی از دوقلویی ها ی مکان یکی و کاربیدهای تیغه ای رسوب کرده را نشان می دهند. در بخش های داخلی سیلان گرم فلز همراه با شکسته شدن کاربیدهای درشت اتفاق می افتد. در مناطق با کرنش کمتر تبلور محدد دینامیک از مرز دانه ها شروع شده و با رسیدن به مناطق مرکزی میزان دانه های تبلور مجدد افزایش می یابد.