سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

روح الله پورطالب – کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
فاطمه حاتم آبادی فراهانی –

چکیده:

خطه جغرافیایی خوزستان استراتژیک ترین قلمرو ملی است حتی میتوان این خطه را درشمار یا بخشی ازقلمروهای حساس جهان بحساب آورد موقعیت و توانمندی های استراتژیک Geostrategic ژئوپلیتیک Geopolitic و به ویژه ژئواکونومیک Geoeconomic خوزستان بستر و زمینه ادعاهای سرزمینی بیگانگان به ویژه عراق را نسبت به تمامی یا بخشی از این استان مهیا کرده است هم مرز بودن با سه کشور عربی حوزه خلیج فارس شبکه های خوب و بهینه ارتباطی هوایی زمینی ریلی و لوله ای درمقیاس ملی کوتاه ت ر بودن فاصله کرانه هایش تا تهران نسبت به دیگر استانهای ساحلی شمال خلیج فارس و هموار بودن خوزتسان را به کاملترین و استراتژیک ترین استان ایران تبدیل کرده است این چشم انداز ویژه خوزستان درمقیاس ملی و حتی درمنطقه خلیج فارس انگیزه طعم عراق برای تجزیه خوزستان و سیاست الحاقی اش بوده است دولت های عراق همواره برای حل تنگنای دسترسی نامناسب دریایی به دوبال خاوری و جنوب خاوری خود یعنی خوزستان وکویت فشاروارد کرده اند چنانکه درسده بیستم میلادی چندبار درصدد تجزیه این استان از ایران برآمده اند هدف ازاین تحقیق بررسی ویژیهای ژئوپلیتیکی وقومی کشورهای ایران و عراق و همچنین استان خوزستان به عنوان یکی از استانهایی که مر زمشترک با این کشور دارد ارزیابی اهمیت دفاعی و بررسی نظامی منطقه خوزستان به عنوان مرزی ایران با عراق راه ترانزیت نفت برق و اب اختلافات پنهان و آشکار ارضی نقاط ضعف استراتژیک و همگرایی و واگرایی بین دو کشور است.