سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیما اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمد یعقوبی فرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

امروزه مدیریت کلان کشور به دنبال استفاده از روشهای علمی برای شناخت و کنترل عوامل مشکل آفرین درزمینه اشتغال و تبدیل چالشها به فرصت ها برای شتاب دادن بحرکت توسعه است دراین راستا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالت هایی چون تولید دانش تربیت نیروی متخصصمورد نیاز جامعه گسترش فناوری نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحب نظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط درسایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود اما توسعه کمی و نامتوازن اموزش عالی درکشور از یک سو و فقدان ظرفیت های مناسب برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی از سوی دیگر باعث شده تا فرصت های تشکیل سرمایه انسانی ارتقای بهره وری و افزایش رشد اقتصادی به تهدیدهای بحرانزا و چالش برانگیز درابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری دانش آموختگان تبدیل شود کشورهای بسیاری از جمله ایران میزان قابل توجهی ازمنابع خود را به منظور توسعه توانمندی های انسانی اختصاص داده اند با این وجود نه تنها با هداف توسعه شان نرسیده اند بلکه نرخ بیکاری بالایی را نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تجربه کرده اند که همه این شواهد و روندها پارادوکس کمبود نیروی متخصص و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را حاصل کرده است.