سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه پیکانپورفرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
راحله مظاهری – کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

زیست بومهای بیابانی بهعنوان زمینهای حاشیه ای به دلیل برخورداری از برخی موانع طبیعی شرایط لازم برای فعالیت های کشاورزی نداشته و با توجه به اینکه هرسرزمین توازن و ظرفیت معینی دارداگر میزان بهره وری بیشتر از توازن آن سرزمین باشد تعادل طبیعی مختلف و زندگی گیاهی جانوری و انسانی درمعرض خطر قرارمی گیرد درمقاله حاضر سعی برآن شده تا با بررسی پروژه پتروپالایشگاه شمال اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی موفق اجرا شده درزیست بومهای بیابانی شمال شرق شهرستان میمه دراستان اصفهان با استفاده از روش ماتریس تلفیقی مخدوم به ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از ا جرای پروژه پرداخت و نشان دادکه دراینگونه مناطق با رعایت سایر ملاحظات زیست محیطی و اجرای برنامه های مدیریتی به بهره برداری از طرح های توسعه دراین گونه مناطق پرداخت