سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زیبا نجفی قرقانی –
داریوش حیاتی –

چکیده:

تحقیق حاضر جهت ارزیابی کارکردهای شرکت تعاونی فرش دستباف در توانمندسا زی زنان قالی باف شهرستان فیروزآباد استان فارس به صورت روش کیفی انجام گرفت ه است . یافته های تحقیق نشان داد که این شرکت با تامین مواد اولیه قالیبافی، بازاریابی فرش ، برگزاری کلاس های آموزشی ، تامین اعتبارات موردنیاز زنان قالی باف و تاسیس کارگاههای قالیبافی باعث توسعه این صنعت در شهرستان فیروزآباد شده است . از اثرات تشکیل شرکت تعاونی ارتقا سطح درآمد زنان، افزایش مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی ، افزایش خودباوری و منزلت زنان و بهبود شرایط بهداشتی کارگاهها می باشد . همچنین از مشکلات شرکت می توان به عدم مشارکت ا عضا در تصم یم گ ی ری ها ی شرکت،کمبود سرم ایه، وجود دلالان و واسطه ها در روستاها و بی اطلاعی شرکت از مشکلات قالیبافان اشاره کرد . در نهایت بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادات برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه اهداف، فلسفه و اصول شرکتها ی تعاونی بر ای اعض ا، برپایی نم ایشگاه ه ای فرش ، ایجاد انگیزه در بافندگان و فراهم آوردن زمینه مشارکت اعضا در برنامه ریزی ها و تصمیمات شرکت و آموزش فنون بازاریابی به زنان، ارائه گردیده است