سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد سلامی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زهرا زهری – کارشناس ارشد محیط زیست
علیرضا کامران نژاد – ریاست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی

چکیده:

از زمان پیدایش شهرها عوامل متعددی درایجاد آنها موثر بوده اند شرایط مناسب جغرافیا و اقلیمی اعتقادات و باورها عامل پدافندی و نظامی عاملی بازرگانی و سیاسی حکومتی و اداری ازجمله عواملی بوده که دردوره های زمانی مختلف به شکل متفاوتی زمینه ایجادو توسعه شهرها را فراهم نموده اندو این کار کردها نقش بسزایی درکیفیت روابط اجتماعی شهرها داشته اند مناطق مرزی به دلیل شرایط خاص ژئوپلیتیکی همواره با محدودیت هایی روبرو بوده اند که امکان دریافت پاره ای از کارکردها را از انها گرفته و دربرخی نواحی کارکردهایی را به این شهرها تحمیل نموده است به عنوان مثال شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی به دلیل قرارگرفتن درحاشیه مرز با کشور افغانستان و تحت تاثیر ناامنی این کشورها به ناچار در پاره ای از کارکردها مانند کارکرد صنعتی توریستی رفاهی ارتباطی و … دچار نقصان های قابل توجهی گردیده اند لذا دراین پژوهش با بررسی موردی مناطق مرزی استان خراسان جنوبی به دنبال پاسخ به سوالهایی چون وضعیت کارکردهای شهری درمناطق مرزی استا ن خراسان جنوبی چگونه است و چه نوع کارکردهایی برای شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی مطلوبتر است؟ می باشیم