سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا بشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد ، بخش مهندسی مواد ،دانشگاه
رامین ابراهیمی – دانشیار ، بخش مهندسی مواد ،دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق کارپذیری فلز تانتالوم در فرایند اکستروژن شعاعی به وسیله ی مدلسازی این فرایند با نرم افزار المان محدود ABAQUS و استفاده از معیارهای کارپذیری بررسی شده است. مقادیر معیارهای کارپذیری با انجام آزمایش کشش و آزمایش فشار تانتالوم و مدلسازی این دو آزمایش با نرم افزار المان محدود ABAQUS و دستیابی به کرنش و حالت تنش ها د رمحل وقوع شکست بدست آورده شده اند. بنابراین برای پیش بینی شکست در فرایند اکستروژن شعاعی تانتالوم از این مقادیر استفاده شد.