سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید شکرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مواد ( شکل دادن فلزات)
فتح الله قدس – استادیار دانشگاه سمنان – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

اکستروژن زاویه ای در کانالهای هم مقطع (ECAP) فرایند مهمی جهت تولید مواد با دانه بندی بسیار ریز اط طریق تغییر شکل پلاستیکی شدید می باشد. کارپذیری فلزات و آلیاژها فاکتور مهمی در تعیین مقاومت به شکست مواد در رسیدن به دانه بندی بسیار ریز و انجام عملیاتهای بعدی از طریق تکنیکهای معمولی می باشد. در این بررسی ، تاثیر پاسها و مسیرهای فرآوری مختلف بر روی آلیاژ Al5005 بررسی شده است. بررسیهای میکروساختاری و خواص مکانیکی این آلیاژ نیز صورت گرفته است. ECAP با استفاده از دو مسیر فرآوری برای ۳ پاس صورت گرفته است. کارپذیری از طریق تست فشار بر روی نمونه های کولار شش ضلعی بدست آمده از طریق ماشینکاری نمونه های حاصل از فرایند اکستروژن زاویه ای تعیین شده است. بررسی نتایج آزمایش با ساتفاده از یک معیار شکست کاک کرافت صورت گرفته است .مشاهده شده که فرآوری با سه پاس از طریق مسیر Bc منجر به بهبود خواص مکانیکی ، با کارپذیری مشابه با نمونه آنیل می شود.