سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین رستمی منجزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،گروه معماری،مسجد سلیمان ایرا
مهدی شهبازی اورند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،گروه معماری،مسجد سلیمان ایرا

چکیده:

پژوهش حاضر بررسی کاربری میدان درفضاهای شهری استانهای مرکزی ایران بوده است و بران است که به برخی موضوعات مرتبط با میادین واقع رداستانهای مرکزی ایران و نقش آنها درهویت بخشی به معماری و شهرسازی ا یرانی بپردازد این پژوهش با روش تحقیق تاریخی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است یافته ها حاصل از مشاهده و مقایسه تصاویر نشان داد که درمطالعه شهر از دوران کهن به خصوص شهرهای ایران بعد از اسلام تا زمانی که شهرسازی از لحاظ ورود مفاهیم تازه غریبه و گسستن از ارزشهای گذشته خود قرار نگرفته است همواره میدان نظیر دیگر اندامهای موثر و کارکردی درحیات جاری شهر حضوری موثر داشته به طوریکه میدان از دوره سلجوقیان به بعد شروع به تثبیت خود کرد و دوره صفویه به مفاهیم عمیق و کارآمدی در معماری و شهرسازی رسیده و دردوران قاجار به نهایت نقش خود دست یافته است اما رفته رفته نقش می بازد تا جای یکه از سالهای میانی دوره پهلوی هویت خود را از دست داده دردو دهه اخیر نیز دربلاتکلیفی مطلق بسر می بردلذا با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که همچون گذشته درطراحی و بازسازی میادین برنقش عامل انسانی بیشتر تاکید شود.