سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی سلیمانی ساردو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمیدرضا عسگری – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

دانش بومی دانشی است که بطور کلی با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است و معمولا در کنشهای پویا میان بشر و طبیعت تولید شده است اما این شناخت بطور سیستماتیک ثبت و آنالیز نشده است دانش بهره برداران درباره گیاهان به عنوان مهمترین بخش در سیستمهای طبیعی م یتواند مدیریت منابع طبیعی را بهبود بخشد استفاده علمی و مبتنی بر اصول توسعه پایدار از منابع طبیعی مستلزم مطالعات جامع و همه سونگر منابع است در طی مطالعات انجام گرفته در استان کرمان جنس گز دارای دو گونه غالب T.aphylla و T.stricta است که بارزترین کاربری های بومی آن در جهت مدیریت پایدار شامل: استفاده به عنوان بادشکن و حصار، تثبیت ماسه های روان تثبیت دامنه های آبراهه ها و مصارف سوختی است. توجه به تاثیر این جنس برحفاظت آب و خاک نقش مهمی در مدیریت و استفاده پایدار از منابع محیطی ایفا می نماید.