سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران*
سیدفرشید قاضوی – دانشجوی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
علیرضا عسگری حداد – دانشجوی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وحید نوری – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

یکی از را ههای محافظت از بتن برای ساز ههای جدید و نیز قدیمی که در معرض محیط اسیدی قرار دارند، استفاده از پوشش ها م یباشد.در این تحقیق چهار نوع پوشش مختلف در محیط اسیدی مورد آزمایش قرار گرفتند. چهار نوع پوشش موجود در بازار کشور بر روی نمونه های بتنی با طرح اختلاط مشابه اعمال شدند. همچنین برای مقایسه عملکرد این پوش شها با بتن بدون پوشش، نمون ه بدون پوشش نیز برای آزمایش در نظر گرفته شد. پس از عمل آوری، نمونه ها داخل اسید سولفوریک باpH=0.5 قرار داده می شوند و وزن آن ها در بازه های زمانی مختلف ثبت گردید. نتایج آزمایش نشان دهنده عملکرد بسیار خوب یکی از پوشش ها در مقایسه با سایر نمونه ها بوده است