سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی رشیدی – اداره کل برق روستایی وزارت جهاد سازندگی

چکیده:

آنچه تا کنون برای حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع از نقطه نظر حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از اصابت صاعقه به خط که بوسیله برقگیرها صورت می گرفته است، امری بدیهی و تعریف شده تلقی می شده است، از دیدگاه فنی و اقتصادی قابل بررسی و تعمق بیشتری است. این مقاله سعی بر آن دارد که با بررسی ضرورت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه و بررسی این که برقگیرها در مناطق روستایی تا چه حد این هدف را تامین می کنند و نیز اینکه کاربرد و عدم کاربرد آنها چه مزایا و معایبی را از نقطه نظر فنی در بردارند، کاربرد و عدم کاربرد آنها را از نقطه نظر صرفه اقتصادی در ابعاد وسیع آن مورد بررسی قرار می دهد. در یان راستا با ساتفاده از تجارب آماری دیگر کشورها و نیز قیمت ترانسفورماتور و ووسایل جانبی آن در داخل کشور مقایسه اقتصادی در مورد خسارت های وارده در هر دو صورت کاربرد و عدم کاربرد برقگیر به عمل آمده است. در انتها روشهای حفاظتی جایگزین که صرفه اقتصادی بیشتری دارند، پیشنهاد می گردد.