سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی فلاحیه – دانشآموختهی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
مسعود اولی پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
عبدالکریم عباسی دزفولی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ

چکیده:

با بررسی کوتاهی این مسئله قابل مشاهده است که در اکثر پروژه های امروز در کشور و شاید در بسیاری از کشور های جهان از برنامه ریزی های قطعی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاره می شود. با توجه به میزان قابلیت اعتماد بسیار پایین برنامه ریزی قطعی و کنترل پروژه بر اساس اینگونه برنامه ریزی ها که در اکثر پروژه های عمرانی به کار می روند، می بایست به دنبال راهی مطمئن تر برای کنترل و تعامل با عدم قطعیت ها معرفی شود تا با مهار خسارات ناشی از عدم دخیل کردن احتمالات گامی در پیشبرد و به ثمر نشستن هر چه بهینه تر اهداف پروژه ها برداشت. پروژه های ساخت و ساز جزء عظیم ترین و مهم ترین بخشها در صنعت بشمار می آیند و طبیعتأ مملو از ریسک های کوچک و بزرگی هستند که می بایست برای آنها برنامه ریزی ویژه ای داشت. مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهم ترین بخش های علم مدیریت و خصوصا مدیریت پروژه، وظیفهی افزایش قابلیت اعتماد را بر عهده دارد. در این راستا شیوه های متعددی تاکنون ابداع و معرفی شده است. نظریه اعداد فازی و منطق فازی به عنوان مبحثی نوین با ترکیب شدن با علم مدیریت قادر خواهد بود نقش اساسی و بزرگی را در مدیریت ریسک ایفا کند. بنابراین یکی از این راه ها استفاده از منطق فازی در تحلیل ریسک پروژه هاست. این روش که از ترکیب نظریه اعداد فازی، مدیریت و مهندسی برخاسته است نتایجی متفاوت از روشهای موجود و سنتی ( روش احتمال وقوع * میزان تاثیر ) برای مدیریت ریسک بدست می دهد. لذا در این مقاله با جمع آوری اطلاعات در رابطه با مدیریت ریسک، نظریه اعداد فازی، منطق فازی، نرم افزارMatlabنرم افزار تحلیل آماریSPSS و تجزیه و تحلیل و ترکیب آنها سعی بر ارائه مدلی مشتمل بر ۷ مرحله و ۲۰ پله (زیرمرحله) جهت استفاده در پروژه های عمرانی گردیده است.