سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد حسین حداد – دانشگاه اراک، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی
مهدی دارابی – دانشگاه اراک، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی
یوسف سلامت – دانشگاه اراک، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی
علیرضا فضلعلی – دانشگاه اراک، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه، سعی شده است کاربرد مدل فلوری – هاگینز در پیش بینی خواص محلول های دو، سه و چهار جزئی بررسی شود. برای رسیدن به این هدف، برای محلول دو جزئی، اثر جرم مولی پلیمر روی فعالیت حلال در محلول پلی- ان- وینیل کاپرولاکتام و آب، و برای محلول سه جزئی، فعالیت پلیمر، نمک و آب در محلول تعادلی مایع – مایع و همچنین حلالیت مولکول های پلیمر بوسیله مولکول های آب در سیستمهای دو فازی آبی تشکیل شده از پلی اتیلن گلیکول و دکستران، و برای محلول های چهار جزئی، پارامتر های اثرمتقابل فعال کننده سطحی- آب بوسیله اطلاعات تعادلی محلول چهار جزئی شامل فعال کننده سطحی، پلیمر، آب و نمک، با استفاده از مدل فلوری – هاگینز و اصلاح شده فلوری – هاگینز و معادلات DH و PDH مورد بررسی قرار گرفته است.