سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا فرهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمدرضا فرهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
محمدرضا بازافکن – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

چکیده:

معادله جریان آب زیرزمینی بصورت معادلات دیفرانسیل است که جز برای شرایط خیلی ساده از نظر شکل هندسی آبخوان، مشخصات هیدرودینامیکی، شرایط مرزی و شرایط اولیه، حل آن به روش تحلیلی ممکن نیست. متأسفانه جریان آب زیرزمینی در اغلب آبخوان ها پیچیده بوده و نمی توان معادلاتی که سیستم را تشریح می نماید، به روش ریاضی حل نمود. در چند سال اخیر، تکنیک های مختلف بکار گرفته شده تا بتوان جواب تقریبی برای این معادلات را بدست آورد. یکی از این راههای بررسی وضع آبخوان های زیرزمینی، مطالعه توسط مدل می باشد. استفاده از مدل ریاضی راحت تر از انواع مدلها بوده و بدین جهت در حال حاضر، استفاده از آنها در مسائل آبهای زیرزمینی عمومیت دارد. در این تحقیق، راههای عددی که برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل آبهای زیرزمینی به کار می رود بررسی می شود. روشهای عددی بر دو نوع عناصر محدود و تفاضلات محدود می باشد . بدلیل مزایای روش تفاضلات محدود، این روش بسیار زیاد برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل آبهای زیرزمینی به کار می رود. بطوریکه در اکثر نرم افزارهای تهیه شده جهت مدلسازی آبهای زیرزمینی، معادلات حاکم بر آبهای زیرزمینی بر اساس روش تفاضلات محدود تقریب بندی شده است . در این تحقیق اساس روش تفاضلات محدود و روشهای حل آن نیز مطرح شده است