سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران
زینب خاکسار –
سحر مقدسی –

چکیده:

با توجه به ضرورت و اهمیت حفاظت خاک در ایران و تاثیرچشمگیر فناوری نانو بر حفاظت خاک در سایر کشورها این تحقیق سعی دارد تا با معرفی یکی از محصولات نانو تکنولوژی امکان استفاده از فناوری نانو در بحث حفاظت خاک را با توجه به شرایط و امکانات موجود در ایران مورد بررسی قرار دهد. از جمله موارد کاربرد این فناوری استفاده از محصولات SoilSET می باشد که از جدیدترین آن ها دو نوعSoilVEG وSoilBIND را میتوان اشاره نمود. نوع اول ساختمان خاک را استحکام بخشیده و خاصیت باز رویشی آن را تقویت می کند و در نتیجه از فرسایش بادی و آبی جلوگیری به عمل می آورد. نوع دوم که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر بوده که عمدتا در زمین های نسبتاً بایر از طریق اتصال ذرات سبک خاک و استحکام بخشی به ساختمان خاک باعث جلوگیری از فرسایش خاک میشود. در تحقیق حاضرعلاوه بر معرفی محصولات نانو تکنولوژی در زمینه ی حفاظت خاک از روش پژوهش زمینه یابی جهت نیازسنجی و امکان یابی استفاده از چنین محصولاتی در ایران با توجه به شرایط و امکانات موجود استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه حاکی از ضرورت استفاده از فناوری نانو در ایران و نیاز به افزایش سطوح اطلاعات، آموزش های مهارتی و دانشگاهی، امکانات آزمایشگاهی، حمایت ها و سیاست های دولت، سرمایه گذاری و ترویج این فناوری است.