سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید رادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
علیرضا صبحخیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
رضا بهاری کاشانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

ضایعات بخش کشاورزی همهساله باعث اتلاف بخش عظیمی از سرمایه های ملی می شود که بخشی از این ضایعات درمرحله انبار داری توسط میکروارگانیسم های موجود در هوا درزمان نگهداری ایجاد می شود این عوامل شامل قارچ و باکتریها می باشند که با نفوذ به داخل بافت گیاه باعث فساد می شوند فناوری نانو با کارکرد درمحدوده اتمها توانایی تغیی ردر آرایشو چیدمان آنها توانسته است تحولات شگرفی درعرصه های علوم مختلف ایجاد نماید همچنین نانوتکنولوژی با ماهیت فرارشته ای توانسته مرزه های علم را درهم شکسته و پنجره های نوینی را برروی محققین بگشاسد از کاربردهای فناوری نانود ر تصفیه هوا است با استفاده از نانو فیلتراسیون می توان هوای ورودی به انبار های کشاورزی را از ورود عوامل میکروبی پاکسازی نمود استفادها زنانو تکنولوژی م یتواندگام موثری در جهت کاهش پسماندهای کشاورزی برداشته و از اتلاف منابع ملی جلوگیری نماید.