سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود تولائی نژاد – کارشناسان ارشد سازمان آب و برق خوزستان
محمدعلی میری –
محمد الماسی –

چکیده:

دراین مطالعه سعی گردیدها ست با استفاده ازفرمولهای معمول درسیستم جریانات تحت فشاررابطه ای لگاریتمی برای تعیین ضریب فرمول شزی و ارتباط آن با زبری جدارکانال بدست آید سپس به کمک داده های موجود اصلاحاتی روی فرمول مذکور انجام گرفته و بالاخره اعدادی که ازطریق ازمایشات و سیستم های اندازه گیری آبی بدست آمده اند با اعداد حاصله از این رابطه و فرمول مانینگ مورد مقایسه قرارگرفته و درپایان امکان تعمیم فرمول فوق الذکر برای انواع مختلف کانالها درشرایط گوناگون مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد.