سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا قهرمان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا وکیلی نژاد – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان

چکیده:

امروزه با توجه به وضع استانداردهای سختگیرانه در زمینه آب آشامیدنی، استفاده از یک فرایند ایمن و اقتصادی ضروری به نظر می رشد. در این مقاله توانایی غشاهای نانو فیلتراسیون در تصفیه آب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی نانوفیلتراسیون در فرانسه به طور خلاصه بررسی شده است. نتایج خاصل از این بررسی نشان داده که فرایند نانوفیلتراسیون توانایی بالایی د رحذف مواد مختلف موجود در اب مانند سختی، فلزات سنگین، ویروس باکتری، آفت کش ها، آنیونها و کاتیونهای چند ظرفیتی دارد. همچنین از این فرایند می توان به عنوان تصفیه مقدماتی در اسمز معکوس استفاده نمود.