سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانبخش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر اسلامی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرشید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
فیاض مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

امروزه روغن زیتون درجهان یک فعالیت مهم اقتصادی محسوب می شود اثرات زیست محیطی فاضلاب صنعت روغن زیتون مربوط به محتویات شیمیایی و مواد آلی بوده که مقاوم به تجزیه بیولوژیکی هستند بهعلت وجود ترکیبات بازدارنده فنولی سمیت برای میکروارگانیسم ها درواحدهای تصفیه فاضلاب شهری بوی نامطبوع COD بالا، BOD بالا جامدات معلق بالا ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی پتانسیل تهدید برای منابع آب سطحی و زیرزمینی محسوب می گردد تا کنون مطالعات متعددی در زمینه تصفیه فاضلاب صنعت روغن زیتون انجام شده است هدف از این مطالعه نیز تعیین کارایی فرایندهای تلفیقی انعقاد و اسید کراکینگ جهت کاهش بار آلودگی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب روغن زیتون می باشد این مطالعه در مقیاس ازمایشگاهی و بصورت ناپیوسته برروی فاضلاب واقعی انجام شد. فرایند انعقاد با استفاده ازمواد منعقد کننده آلوم و کلرور فریک انجام گرفت و میزان حذف پارامترهای COD کل ترکیبات فنلیک و TSS مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که بالاترین راندمان حذف آلاینده ها درPH و دوز بهینه کلرور فریک به ترتیب ۶ و ۳۰۰۰mg/L حاصل گردید دراین شرایط میزان حذفCOD کل ترکیبات فنلیک و TSS توسط کلرور فریک به ترتیب ۹۱/۲ ، ۸۹/۷ و ۹۸/۹ درصد حاصل گردید.