سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد توتونچی – کارشناسی ارشد رشته سازه های ابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

آبشستگی پایه پل یکی از مسائل بسیار مهم در پایداری پل در برابر جریان آب می باشد تاکنون روشهای مختلفی برای جلوگیری و یا کاهش آبشستگی اطراف پایه پل ارائه شده است استفاده از صفحات مستغرق از جمله روشهایی است که مورد توجه محققین قرارگرفته است در تحقیق حاضر تاثیر موقعیت قرارگیری صفحات مستغرق نسبت به محور پایه پل در جریانهایی با عدد فرود مختلف مورد بررسی قرارگرفت دراین تحقیق با به کارگیری صفحات مستغرق در پایه استوانه ای مشاهده شد صفحات مستغرق باعث کاهش عمق حفره و حجم ابشستگی اطراف پایه پل می گردد همچنین قرارگیری صفحات مستغرق بروی پایه پل در زایوه ۶۰ درجه نسبت به محور پایه بیشترین تاثیر را در کاهش عمق ابشستگی دارد قرارگیری صفحات مستغرق در زاویه ۶۰ و ۹۰ درجه بیشترین کاهش در مقدار حجم آبشستگی را به دنبال دارد و دراین دو موقعیت میزان کاهش حجم حفره ابشستگی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد.