سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه عظیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کارشناس سامانه هوشمند

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم نسل جدیدی از شبکه ها هستند که بطور معمول از تعداد زیادی گره حسگر ارزان قیمت تشکیل شدها ند که بصورت پراکنده در محیط پخش می شوند و بصورت بیسیم با یکدیگر در ارتباط میب اشند هدف اصلی در این شبکه ها، جمع اوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرها و ارسال آنها به ایستگاه مرکزی می باشند یکی از کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم در صنعت نفت و گاز می باشد که می توانددر اکتشاف و تولید پالایشگاهها ، پتروشیمی، خط لوله ، حمل و نقل و توزیع استفاده می شود. به عنوان مثال می توان به استفاده از این شبکه ها از راه دور برخط لوله ، نشت گاز طبیعی، نشت سولفید هیدروژن خوردگی و زنگ زدگی و ضعیت تجهیزات و وضعیت مخازن نظارت کنیم . بطور کلی جمع اوری داده توسط این تجهیزات راه کارهای جدیدی برای صنایع نفت و گاز فراهم که افزایش امنیت کارکنان ، شناسایی مسائل ایمنی ، بهینه سازی تولید، تحمل خطا و کاهش هزینه های عملیاتی را در بردارد بطوریکه استفاده از شبکه های سیمی همتای آنها بسیار گران تمام می شود و یا در بسیاری از موارد امکان پذیر نمی باشد.