سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد فیروزئی – کارشناسی ارشد راه و ترابری – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
جعفر بلوری بزاز – دانشیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل محمدزاده مقدم – دانشجوی دکتری

چکیده:

حجم بالای مواد ضایعاتی (مانند رشتههای مختلف ضایعاتی) در سرتاسر جهان در حال انباشته شدن هستند و مشکلات هزینهای زیادی دربردارد.استفاده از این مواد از سالیان قبل جهت ارتقاء خصوصیات رفتاری مواد گوناگون کاربرد داشته است. با گذشت زمان، استفاده از الیاف در جهت بهبود خواص رفتاری آسفالتهای گرم نیز مورد بررسی قرار گرفت که بهبود خواص رفتاری آسفالت گرم را نتیجه داده است ولی خلاء بررسیهای بیشتر در زمینه استفاده الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر احساس میشود. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد الیاف در بازیافت آسفالت به روش سرد و ارزیابی نتایج حاصل از تعیین وزن مخصوص، آزمایشهای مارشال، شاخص سختی مارشال و کششغیرمستقیم می- باشد. الیاف مورد استفاده در این پژوهش الیاف پلی پروپیلن به طول ۶ میلیمتر میباشد. آزمایشات نشان داد که الیاف پلیپروپیلن قادر به ارتقاء شاخص سختی مارشال نمونه آسفالتی میباشد و این امر نشان دهنده مقاومت بیشتر مخلوط در برابر تغییر شکل دائم میباشد. همچنین کششغیر- مستقیم مخلوط به طور قابل توجهی در مقایسه با مخلوط های امولسیونی متداول تغییر میکند. راهکارهایی برای بررسی بیشتر در آینده نیز مشخص شده است.