سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام نجفی – کارشناس ارشد آبیاریوزهکشی، کارشناس شرکت آب منطقهای زنجان
سیامک کریمی ترکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ای

چکیده:

امروزه با توجه به ارزش حیاتی آب در زندگی جوامع بشری و مواجه شدن اغلب کشورها با چالش های جدی درخصوص کمبود آب، استحصال مجدد آب از پسآبهای شهری امری کاربردی و مفید به شمار می رود. با این وجود، استفاده مجدد از این نوع آبها با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و فنی خاص خود، محتاج اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع در این زمینه می باشد. یکی از راهکارهایی که می توان بوسیله آن استفاده مجدد از آب را مدیریت نمود، بکارگیری سیستم های تصمیم گیر می باشد. در سالهای اخیر اغلب سیستم های تصمیم گیر صرفاً با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و فنی استفاده مجدد از آب، به کار رفته اند و کمتر مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی نحوه کاربرد سیستم های تصمیم گیر استراتژیک در امر استفاده مجدد از آب، امکان بکارگیری آن در موردی خاص از شهرهای ایران و مسائل پیش روی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته ها می تواند نقش عمده ای در مدیریت و عملی کردن استفاده مجدد از آب در شهرهای ایران داشته باشد و روند تصمیم گیری ها را در مواقعی که شهرها با بحرانهای جدی کمبود آب روبرو هستند، بهبود بخشد