سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم سحاب – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تفرش
سیدمهدی زهرایی – دانشیار و قطب علمی مهندسی و مدیریت زیر ساخت های دانشکده عمران دانشگاه
امیرکوروش وثوق – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایشسازه دانشگاه تفرش

چکیده:

با توجه به ضرورت افزایش شکلپذیری و سطح استهلاک انرژی سازههای واقع در نواحی لرزهخیز، در این مقاله به معرفی و بررسی نظری رفتاریکسیستم دوگانهای پرداخته شده است که قابلیت جذب انرژی را در دو سطح مختلفدارا میباشد. این سیستم از ترکیب قطعات جاریشونده و بادبند جناقیChevron) بصورت سری تشکیل یافته است. چیدمان و طراحی قطعات بگونهای است که سازه در حین وقوع زلزله متوسط تا شدید بصورت دو مرحلهای عمل میکند. تحت بارهای لرزهای خفیف که سازه متحمل درصد کوچکی از تغییرمکان جانبی نسبی بهرهبرداری میشود،میراگر ضعیف با تشکیل مفصل پلاستیک بخش بزرگی از مقاومت لازم جهت بارهای سرویس را کاهش میدهد و با افزایش دامنه جابجایی ارتعاشات، میراگرهای قوی شروع به تغییرشکلهای پلاستیک نموده و سطح استهلاک انرژی را تا چندین برابر افزایش میدهند