سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدهادی قدمگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مهدی علیرضایی – دانشجوی دکتری سازه
جلال اکبری – استادیار دانشگاه ملایر

چکیده:

باتوجه به ضرورت افزایش شکل پذیری و سطح استهلاک انرژی سازه های واقع درنواحی زلزله خیز دراین مطالعه به بررسی نظری رفتار یک سیستم با دوسطح عملکرد پرداخته میشود که قابلیت جذب انرژی ورودی زلزله را دردو سطح مختلف دارا می باشد این سیستم ازترکیب تیرپیوند المان زانویی ومهاربندهایی که صورت قیچی پیکربندی شده اند تشکیل یافته است دلیل استفاده ازاین پیکربندی به سبب جابجایی بیشتری است که برای المان زانویی بوجود می آورد و سبب جاری شدن کامل المان زانویی خواهدش د بدین معنی که درتغییر شکلهایککم تر ازبام المان زانویی تحت جابجایی بزرگی قرار گرفته و جاری می شود و با افزایش دامنه جابجایی ارتعاشات تیرپیوند شروع به تغییر شکلهای غیرارتجاعی نموده و سطح استهلاک انرژی را تاچندین برابر افزایش میدهد.