سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی دهقانی جوزم – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد
مهدی بمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

انجام آزمایش هی مکانیک سنگی به منظور اندازه گیری خواص مکانیکی سنگ ها معمولاً هزینه بر و زمان بر می باشند، به همین جهت در این مقاله به بررسی کاربر روشهای ژئوفیزیکی در مکانیک سنگ پرداخته شده است و روش های مختلف ژئوفیزیکی بکار برده شده در زمینه های مختلف مکانیک سنگ بیان شده است. با جمع آوری داده ها و منابع مختلف کارایی چند روش ژئوفیزیک از جمله مقاومت سنجی، دورسنجی، ا مواج الکترومغناطیس (EME)، امواج صوتی (AE) و پروفایلینگ لرزه نگاری عمودی (RVSP) مورد بررسی قرار گرفته است. روش های ذکر شده هر کدام با دقت کافی هزینه و زمان انجام آزمای ها را کاهش داده و می توانند جهت اندازه گیری خواص و مکانیک سنگ استفاده شوند و یا می توانند جایگزین مناسبی برای انجام بسیاری از آزمایش های مکانیک سنگی باشند.