سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد حدیدی – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
شیلان رشیدزاده – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
بنفشه منوچهر –
زیبا نادعلیان – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

بسته بندی فعال یکی از مفاهیم جدید در بسته بندی موادغذایی می باشد که در پاسخ به نیاز مصرف کنندگان و صرف زمان کوتاهتر جهت تهیه غذای مورد نظر و جهانی سازی بازار غذا و به دنبال ان ارسال مواد غذایی به مسافت های طولانی تر و به عبارت دیگر در راستای تولید صنعتی محصولات غذایی محافظت شده با روشهای ملایم تر و تازه با عمر نگهداری بالا و کیفیت کنترل شده توسعه یافته است. بسته بندی فعال شرایط حاکم بر غذای بسته بندی شده را به نحوی تغییر می دهد که مدت زمان نگهداری آن افزایش پیدا کند و ایمنی و خصوصیات حسی غذا بهبود یابد در حالیکه کیفیتغذای بسته بندی شده را نیزحفظ نماید. یکی از تکنیک هایی بسته بندی فعال، جاذب ها هستند که در این حالت مواد افزودنی فعال در مقابل تغییرات محیطی ایجاد شده در بسته بندی محصولات از خود واکنش نشان می دهند. از مهمترین و پر کاربرد ترین جاذب ها، جاذب اکسیژن می باشد که میتواند به طور موثری از حضور و اثرات سو آن به مواد غذایی جلوگیری کند. حضور اکسیژن به مقدار زیاد در بسته های غذا می تواند باعث رشد حشرات و میکروب های هوازی، تغییرات نامطلوب عطر، طعم، رنگ و از دست رفتن مواد مغذی گردد. به عبارت دیگر می تواند آغازگر واکنشهای اکسیداسیون بوده ویا سرعت این واکنش ها را افزایش دهد و از آنجایی که مقدار اکسیژن با طول مدت ماندگاری تأثیر مستقیم دارد. از این رو کنترل سطح اکسیژن در بسته بندی های مواد غذایی امری مهم تلقی می شود