سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد نژادکورکی – گروه محیط زیست دانشگاه یزد
مسعود فصاحت –

چکیده:

امروزه یکی از بزرگترین نگرانیهای زیست محیطی پدیده آلودگی هواست یکی از بارزترین آلوده کننده های هوایی ذرات ریزگردوغبار می باشند که درجنوب غربی کشور بسیار شایع بوده اند در حال حاضر معضل افزایش فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار به علت تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی به بحران منطقه ای و جهانی تبدیل شده است برای منشایابی پیش بینی شدت و گستردگی و سرعت انتقال این طوفانها ا زروش های مختلفی همچون مدلهای عددی تصاویر ماهواره ای و غیره استفاده می شود درحال حاضر روشهای اندازه گیری زمینی و فناوری سنجش از دور از مهمترین روشهای ردیابی و پایش طوفانهای گردوغبار قلمداد می گردند که دراین روش سنجش از دور بدلیل برخوردار از پوشش وسیع دید استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره و عکسهای هوایی زمان بندی شده و پایش سریع بلایای طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار است با استفاده از سنجش از دور می توان مسیر حرکت طوفانهای گردوغبار و میزان قدرت آن را مشخص نمود تحقیقات بعمل آمده نشان میدهد که تصاویر ماه واره ای Aqua Terra با سنجنده MODIS یکی از بهترین داده های ماهواره ای جهت بررسی مشخصات و مسیر حرکت گردوغبار و طوفانهای مذکور محسوب می گردد سنجنده MODIS با دراختیار داشتن ۳۶ باند طیفی مختلف دارای داده هایی با ۳ قدرت تفکیک مکانی ۲۵۰ متر و ۱ کیلومتر است دراین مقاله یک طوفان گردوغبار که در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۸ ۳ جولای ۲۰۰۹ رخ داده است پایش شده است.