سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده زینب صمدی جیردهی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان معاونت غذا و دارو
جواد محمدزاده –
محمد موقتی مقدم –

چکیده:

عوامل میکروبی یا شیمیایی موجب تغییراتی در مواد غذایی شده کیفیت را کاهش داده سلامت انسان را به خطر انداخته و زیان اقتصادی بوجود می اورد MAP باعث کاهش فساد و افزایش طول عمر انبار مانی گوشت شده و ویژگیهای ارگانولیتیکی – تکنولوژیکی آن رادر حد مطلوب نگه میدارد ا زاین ویژگیها بافت ، طعم، رنگ و ارزش تغذیه ای WHC کیفیت میکروبی و پایداری لیپیدی می باشند که تحت تاثیر اکسیژن ، نور، فلز و دمای بالا و … قرا رمیگیرند MAP حاوی مخلوطی از گاز O2,CO2,N2 می باشد پلیمرهایPP HDPE LDPE پلی تترافلوئورواتیلن، پلی امید ، پلی استرها ، PS,PVC و اتیلن پلی وینیل استات در بسته بندی گوشت استفاده می گردند از افزودنیهای مناسب در گوشت انتی اکسیدانها می باشند که با انزیم های محرکی مانند سوپراکسیداز دیسموتاز کاتالاز ، گلوتاتیون پراکسیداز مقابله کرده و از بروز عوارض ناشی از محصولات اکسیداسیون کلسترول COPs جلوگیری می کنند زیرا اکسیداسیون بر فعالیت انزیم ها و تردی گوشت موثر می باشد