سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدتقی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

از انجا که استفاده ازکودهای شیمیایی و سموم سنتز شده شیمیایی درتولید گیاهان دارویی به روش ارگانیک مجاز نمی باشد کشاورزان ارگانیک به دنبال عناصرغذایی جایگزین برای نهاده ها می باشند که ازمهمترین این عناصر و موادغذایی میتوان به کمپوست ها کود گیاهی کودمرغی و کود دامی همینطور باکتریهای مفید و تثبیت کننده نیتروژن Azotobacter ,Azospirillum spp ,Bacillus coagulan وpseudomonas fluorescens اشاره کرد تیمارهای مختلفی برروی گیاهان دارویی با مصرف کودهای مختلف شیمیایی و آلی انجام شده است که نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که کودهای آلی و بیولوژیک برتری خاصی نسبت به کودهای شیمیایی دارند گرچه دربعضی موارد کودهای شیمیایی باعث افزایش مواد موثره و مواد خشک گیاهان داروی شده اند اما این نکته قابل توجه است که کیفیت درمواد موثره گیاهان دارویی با توجه به حساسیت دارویی آنها از اولویت بالایی برخوردا راست.