سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس موید – کارشناس تکنولوژی نساجی

چکیده:

دردنیای امروز علوم و صنایع مختلف شدیدا به یکدیگر مربوط شده اند یعنی هرصنعتی نیازهای خودر ا از دیگر صنایع تامین م یکند و درتامین خواسته های دیگر علوم و صنایع نقش دارد صنعت نساجی نیز این مقوله مستثنی نیست و از یک طرف نیازمند و از طرف دیگر براورده خواسته های صنایع دیگر است چرا که هم اکنون محصولاتی داریم با عنوانهای ژئوتکستایل – اگری تکستال ، مدیکال تکستایل مدیکال تکستایلها یا منسوجات پزشکی امروزه جایگاه خاصی درصنعت نساجی به خود اختصاص داده اند و شاید یکی از عجیب ترین و جالبترین بخشهای صنعت نساجی تولید منسوجاتی است که درپزشکی و جراحی از انها استفاده می شود با توجه به اینکه سالهای زیادی است کهاین محصولات درپزشکی و جراحی مورد استفاده قرارمیگیرند اما روز به روز موارد استفاده جدیدی برای آنها پیدا م یشود اگر بخواهیم پیشرفت هایی دراین زمینه داشته باشیم تحقیق دراستفاده های جدید الیاف موجود و شیوه های ساخت و تولید پارچه ضروری است.