سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین مصوری – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد
داود وحدت – دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی گروه علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اط

چکیده:

بیومتریک یک سیستم تشخیص الگو است که افراد را براساس ویژگیهای منحصر بفرد و خاص فیزیولوژیکی یا رفتاری که دارد به صورت خودکار شناسایی می کند ویژگیهای بیومتریک را نمی توان امانت داد یا گرفت و همچنین نمی توان خرید و فراموش کرد وجعل آن هم امروزه عملا غیرممکن است بنابراین بصورت ذاتی نسبت به روشهای رایج احراز هویت قابل اعتمادتر می باشند همچنین از آنها می توان درکلیه امور جاری و درهر سطحی از کشور مانند دولت الکترونیک شهر و شهرداری الکترونیک شهروند الکترونیک و حتی انتخابات الکترونیک نیز برای خودکارسازی فرایند تایید یا تشخیص هویت افراد با ضریب اطمینانی بالاتر از روشهای مرسوم بهره جست لذا استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل کلیه افراد جامعه در غالب هرگروه یا سازمانی خواهند بود.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است و دردومرحله تحقیق و پژوهش کتابخانه ای میدانی انجام گرفته است ودرآن درمورد فناوری بیومتریک دلایل ایجاد و انواع آن بحث خواهیم کرد و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی خواهیم نمود درمورد کاربردهای آن صحبت کرده و مزایا و کاستیهای استفاده از آن را مورد بحث قرار خواهیمدادو به معرفی سیستمهای بیومتریک تشخیص و تایید هویت پرداخته و نمونه ای از الگوریتم طرز کار آنهاتشریح می شود.